100088419594163 G-CT1THM66QB

Algemene verkoopvoorwaarden

DE RETHAISEN .

Verkoopvoorwaarden

Kunst. 1: Validatie van een reservering:

Een verblijf wordt alleen gegarandeerd na ontvangst van de aanbetaling van 30% en het totale bedrag van het verblijf 30 dagen vóór aankomst van de gast. De borg wordt bij ontvangst verzilverd. Vanaf de ontvangst van de aanbetaling is uw reservering definitief. Betaling van de aanbetaling impliceert aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. U kunt deze borg op 3 manieren betalen:
- of per bankcheque (te betalen aan mevrouw GIRARD Sandrine) die bij het reserveringsformulier moet worden gevoegd.
- ofwel via een bankoverschrijving zonder kosten (controleer voor de kosten dit punt bij uw bank en zorg ervoor dat het overgemaakte bedrag exclusief kosten is) Bankgegevens van mevrouw GIRARD Sandrine:
Crédit Agricole IBAN: FR76 1170 6410 1856 0028 2867 284 – BIC: AGRIFRPP817.

Daarnaast moet u een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of uw vaccinatiebewijs overleggen (de 3e injectie voor minderjarigen: de 2e injectie). Zonder dit document kunnen wij u niet verwelkomen. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Dit geldt alleen als de gezondheidsmaatregelen dit vereisen.


Kunst. 2: Saldo van het verblijf:

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor aankomst worden betaald. Zonder betaling van het saldo behoudt mevrouw GIRARD Sandrine zich de mogelijkheid voor om de annuleringsvoorwaarden voorzien in artikel 8 van deze algemene verkoopvoorwaarden toe te passen.
Bij aankomst wordt u gevraagd de toeristenbelasting te betalen van € 2/dag/volwassene, tenzij u deze vooraf heeft betaald.

Op de dag van ingebruikname van het pand wordt een borg van 1500 euro per bankcheque gevraagd. Deze wordt binnen 10 dagen na vertrek gerestitueerd.
De borgsom mag door huurder niet worden beschouwd als bijdrage aan de betaling van de huurprijs. Het wordt gebruikt in geval van schade begaan door de huurder die de woning, het meubilair of de uitrusting ervan zou kunnen aantasten.
Sancties voor onreinheid kunnen oplopen tot € 250,- als: plancha en/of barbecue niet is schoongemaakt, prullenbakken niet zijn geleegd (de groene en gele prullenbakken moeten bij vertrek leeg en schoon zijn), geen 'zandbedje' in de lades en kasten in huis""; schone en opgeruimde vaat, niet-uitputtende voorbeelden.

U wordt verwelkomd door onze conciërge van ACEA SERVICES, die contact met u opneemt ter voorbereiding op uw aankomst.


Kunst. 3: Aankomsttijd : De conciërge van ACEA SERVICES verwelkomt u van 14.00 uur tot 19.30 uur.

Kunst. 4: Vertrektijd: De terugkeer van het huis moet van 07.30 uur tot 10.30 uur zijn. Bij vertrek na het met de conciërge overeengekomen tijdstip wordt een extra nacht in rekening gebracht.

Kunst. 5: Huisdieren : Huisdieren zijn niet toegestaan.

Kunst. 6: Levenskunst :
Roken is in het huis verboden. De klant verbindt zich ertoe het gehuurde pand als een goede vader te respecteren. De klant verbindt zich ertoe het huis aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk is, te declareren en financieel op zich te nemen.

Kunst. 7: Huurdersverplichting en verplichte optie:
1. geen extra personen meenemen zonder toestemming van de eigenaar;
2. de woonruimte niet onder te verhuren;
3. na te gaan of zijn eigen verzekeringscontract de risico's van seizoensverhuur dekt (resortgarantie of uitgebreide woningverzekering) of zich ertoe verbindt een specifieke verzekering af te sluiten voor de gehele duur van de huur.
4. totrespecteer het rustige en vredige karakter van de plaats en de kwaliteit van de omgeving. Hij zal het gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.
5. het gehuurde en het meubilair bij vertrek in de oorspronkelijke staat terug te brengen en tijdens het verblijf voor zorg te dragen.
6. Houd u aan de voorwaarden voor levering en teruggave van de sleutels van de woning die zijn overeengekomen met de eigenaar of zijn agent.
7. Neem een abonnement op de huishoudenoptie. Dit is een verplichte optie.
7. In de uitzonderlijke context van Covid-19, als u vanwege gezondheidsmaatregelen niet kunt reizen, bieden wij u een tegoed aan voor de geïnde bedragen, geldig gedurende 12 maanden en als het huis opnieuw werd verhuurd op dezelfde data als uw verblijf , dan betalen wij u het volledige betaalde bedrag terug.

Kunst. 8: Annulering:
In geval van annulering blijft het betaalde voorschot definitief behouden door mevrouw GIRARD Sandrine. Als de annulering 30 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt, worden de aanbetaling en het saldo overgenomen door mevrouw GIRARD Sandrine. Indien de klant niet op de geplande startdag van het verblijf verschijnt, blijven de aanbetaling en het saldo bij mevrouw GIRARD Sandrine. In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de oorspronkelijk gereserveerde accommodatie volledig verworven door mevrouw GIRARD Sandrine. Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verworven bij betaling van de aanbetaling. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. Mevrouw GIRARD Sandrine verbindt zich ertoe de informatie die u haar hebt meegedeeld niet door te geven aan bedrijven of organisaties.
Let op: de seizoensgebondenheid van onze tarieven wordt toegepast op de werkelijke prijzen en niet op de aankomstdatum. - Bankgegevens van mevrouw GIRARD Sandrine: Le Crédit Agricole IBAN: FR76 1170 6410 1856 0028 2867 284 – BIC: AGRIFRPP817.

Bijlage bij de algemene verkoopvoorwaarden


Het huis is geheel rookvrij.
Deze verhuur vindt plaats onder de volgende kosten en voorwaarden die de huurder verbindt uit te voeren en na te leven, namelijk:

 1. Het pand uitsluitend op burgerlijke wijze te bewonen, waarbij de uitoefening van elk beroep, beroep of nijverheid formeel verboden is, waarbij de huurder erkent dat het pand waarop dit huurcontract betrekking heeft, uitsluitend aan hem wordt verhuurd als tijdelijke woning en voor zijn plezier.
 2. Respecteer de accommodatiecapaciteit van de woning.
 3. Respecteer het doel van de woning en breng geen wijzigingen aan in de opstelling van meubilair of gebouwen;
 4. Geen enkele persoon mogen vervangen, noch het gehuurde pand geheel of gedeeltelijk, zelfs gratis, kunnen onderverhuren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 5. Wees verzekerd tegen huurrisico's, diefstal, brand, waterschade en rechtsmiddelenburen en laat het gehuurde meubilair verzekeren (hetzij via een eigen verzekeringscontract dat de risico's van seizoensverhuur dekt, hetzij door het afsluiten van een specifieke verzekering voor de gehele duur van de huur).
 6. Gooi geen voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in gootstenen, douches of gootstenen, anders bent u aansprakelijk voor de kosten die worden gemaakt bij het opnieuw in gebruik nemen van deze apparatuur.
 7. Eventuele klachten over de installaties dient u binnen 48 uur na betreden van de accommodatie te melden. Anders wordt het niet toegelaten.
 8. Breng de eigenaar of zijn vertegenwoordiger zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele schade aan de woning, het meubilair of de uitrusting. Reparaties die noodzakelijk zijn door nalatigheid of slecht onderhoud tijdens de huur, zijn voor rekening van de huurder.
 9. Geef de eigenaar, of een door hem daartoe gemachtigde derde, toestemming om tijdens de huurperiode eventuele noodreparaties uit te voeren. De Huurder kan geen aanspraak maken op enige huurvermindering indien tijdens de huur dringende herstellingen ten laste van de verhuurder optreden.
 10. Vermijd elk lawaai of gedrag, van uw eigen makelij, van uw gezin of van uw relaties, dat de buren zou kunnen storen.
 11. Accepteer een bezoek aan het pand als de eigenaar of zijn agent daarom vraagt.
 12. Zie af van elk verhaal tegen de eigenaar in geval van diefstal en beschadiging van het gehuurde goed.
 13. Onderhoud de gehuurde accommodatie en lever deze in goede staat van netheid en huurreparaties terug aan het einde van de huurperiode. Als items in de inventaris beschadigd zijn, kan de eigenaar de vervangingswaarde ervan claimen.
 14. De conciërge die uw aankomst/vertrek, de eindschoonmaak en de verhuur van beddengoed regelt, is: ACEA SERVICES E-mail: contact@aceaservices.fr Tel: 0670033073 Neem tijdens uw verblijf rechtstreeks contact met hen op.
 15. De spa is gesloten van begin november tot april, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Dit document is als bijlage bij de algemene verkoopvoorwaarden gevoegd en maakt er integraal deel van uit.